• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Ceramika Nowa

1. Postanowienia ogólne
2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych
3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
4. Składanie zamówień i ich realizacja
5. Ceny
6. Formy płatności
7. Dostawy
8. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu zakupionego towaru
9. Tryb postępowania reklamacyjnego
10. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania sklepu internetowego Ceramika Nowa oraz warunki dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
 2. Szczegółowy zakres działań dostępnych dla użytkownika na stronie internetowej Ceramika Nowa:

- rejestracja (zakładanie) i prowadzenie konta użytkownika,

- pobieranie materiałów reklamowych i informacyjnych,

- zapisanie się do listy newsletter i otrzymywanie newslettera,

- składanie zamówień poprzez założenie konta użytkownika lub bez zakładania konta,

- korzystanie z systemu opłaty Sky-Pay oraz poprzez dokonanie płatności przelewem bankowym,

- kontakt z obsługą sklepu.

Wszystkie wymienione powyżej działania są dostępne dla użytkowników sklepu bezpłatnie i korzystanie z nich jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu przez użytkownika.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest Ceramika Nowa Grzegorz Główczyński, Ul. Karkonoska 1A, 59-300 Lubin, NIP: 6941296119, Regon: 020014630 zwana dalej Sprzedawcą.

 1. Sklep internetowy Ceramika Nowa dostępny pod adresem internetowym www.ceramikanowa.pl jest platformą teleinformatyczną, która umożliwia zawieranie umów sprzedaży na odległość oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego Ceramika Nowa.
 3. Konsument to Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Produkty oznaczone w sposób wyraźny na stronie internetowej sklepu jako produkty poprezentacyjne lub używane nie są produktami nowymi. Wszystkie pozostałe produkty są to produkty nowe.

 

 

 • 2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

- rejestracja (zakładanie) i prowadzenie konta użytkownika,

- pobieranie i przeglądanie materiałów reklamowych i informacyjnych,

- zapisanie się do listy newsletter i otrzymywanie newslettera,

- Umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży zarówno po założeniu konta użytkownika jak i bez zakładania konta,

- korzystanie z systemu opłaty Sky-Pay lub dokonanie płatności przelewem bankowym,

- kontakt z obsługą sklepu.

 1. Dodatkowe usługi dostępne dla Klienta po założeniu konta użytkownika:

- wpisane dane użytkownika są zapamiętywane przez system przez co przy kolejnych zamówieniach nie ma potrzeby wypełniania wszystkich danych do realizacji zamówienia,

- możliwość otrzymania kodu rabatowego lub stałej zniżki od Ceramika Nowa.

 

 • 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego Ceramika Nowa:
 2. Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (platforma zakupowa sklepu Ceramika Nowa działa zarówno na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych).
 3. Dostęp do poczty elektronicznej (odbieranie informacji i komunikacja z Ceramika Nowa, pobieranie faktur, odbieranie informacji od kuriera).
 4. Przeglądarka internetowa. Zalecamy korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych, które gwarantują bezpieczne i sprawne działanie systemu. Ceramika Nowa nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy z jakie korzysta użytkownik.
 5. Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 6. Zobowiązania Klienta, bezpieczeństwo danych
 7. a) Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. b) Klient zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. c) Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. d) Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać́ się̨ z typowymi zagrożeniami po stronie Klienta, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież̇ ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Sprzedawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń́ systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Klienta z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

 

 

 • 4. Składanie zamówień i ich realizacja
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu Ceramika Nowa, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę stanowi przyjęcie oferty, skutkujące zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Zamówienie może być złożone poprzez Sklep internetowy – klikając w link „dodaj do koszyka” umieszczony przy produkcie. Po umieszczeniu wszystkich zamawianych produktów w koszyku należy kliknąć w przycisk „przejdź do kasy” gdzie pojawią się rubryki pozwalające wpisać dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz rozliczenia. Ostatni etap realizacji zamówienia to przycisk „kupuję i płacę”. System informatyczny Ceramika Nowa informuje o etapach zamówienia.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego bądź podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy bez konieczności rejestracji. Klient wypełniając formularz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, telefonicznych i e-mail. Rejestracja jest bezpłatna.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 6. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Jednak zamówienia złożone po godzinie 16:00 w dni pracujące a także w soboty, niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy, będą rozpatrywane w najbliższy dzień pracujący przypadający po dniu złożenia zamówienia, od godz. 9.00.
 7. Każdorazowe zamówienie wymaga potwierdzenia przez Klienta poprzez dokonanie płatności za zamówione towary w formie przedpłaty przed wysyłką. W przypadkach indywidualnych Sprzedawca może dokonać wysyłki zamówionych towarów z odroczonym terminem płatności do 14 dni lub za pobraniem.
 8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Przyjęcie zamówienia (zamówienie w realizacji) Sprzedawca potwierdza przesyłając Klientowi wiadomość e- mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, link do strony zawierającej niniejszy regulamin z możliwością jego pobrania.
 10. Potwierdzenie zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail wraz z fakturą w wersji elektronicznej w formacie PDF po uwidocznieniu płatności za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.
 11. Dane dotyczące przesyłki towaru Klient otrzyma w wiadomości e-mail od firmy kurierskiej wraz informacjami dotyczącymi przesyłki.
 12. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od tego, czy produkt znajduje się aktualnie na magazynie Sprzedawcy, czy wymaga sprowadzenia od producenta. W przypadku, gdy towar w Sklepie internetowym jest oznaczony jako „na magazynie” zamówienie realizowane jest w terminie do maksymalnie 2 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku wyboru przez Klienta produktu oznaczonego „na zamówienie” uznaje się, że produkt nie znajduje się na magazynie Sprzedawcy, a czas realizacji jest ustalany każdorazowo indywidualnie przez Sprzedawcę. Klient ma prawo zrezygnować z zawarcia umowy w sytuacji, gdy zaproponowany czas realizacji nie jest dla niego satysfakcjonujący.
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem mailowo i indywidualnie uzgadnia terminy realizacji zamówienia (częściowe realizacje zamówienia, wydłużenie terminu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia, itp.)
 14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 1. a) W przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy w dniu wpłynięcia należności za zamówienie lub na następny dzień roboczy po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

b)W przypadku przedpłaty poprzez system Sky-Pay – w dniu zamówienia lub na następny dzień roboczy po złożonym zamówieniu.

 

 

 • 5. Ceny
 1. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Klient ma do swojej wiadomości cenę brutto (wraz z naliczeniem podatku VAT) oraz cenę netto (ze wskazaniem stawki podatku VAT) produktu widoczną po umieszczeniu produktu w „koszyku”.
 2. Ceny umieszczone przy produktach nie uwzględniają kosztów transportu. Koszt transportu uwidoczniony jest po przejściu do opcji „Zobacz koszyk”.
 3. Ceny wskazane na stronie Sklepu mogą zostać zmniejszone, jeśli Klient wpisze kod promocyjny udzielony mu przez Sprzedawcę.
 4. Do sprzedaży promocyjnej może zostać przeznaczona przez Sprzedawcę ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Klient otrzymuje za zamówione towary fakturę VAT. Dane do faktury VAT powinny być podane przy składaniu zamówienia. W przypadku braku nr NIP faktura zostanie wystawiona na osobę indywidualną według danych z zamówienia.

 

 • 6. Formy płatności
 1. Klient dokonuje wyboru formy płatności za zamówiony towar poprzez płatność:
 1. Kartą kredytową lub e-przelewem (autoryzacja on-line) korzystając z platformy do dokonywania płatności on-line „Sky-Pay”,
 2. Przelewem tradycyjnym na konto w PKO BP nr 23 1020 3017 0000 2102 0156 2396

 

 • 7. Dostawy
 1. Dostarczania przesyłek Sprzedawca wykonuje za pośrednictwem firmy przewozowej/kurierskiej. Szczegółowe dane przewoźnika uzależnione są od wyboru kuriera.
 2. Klient określa dane do dostarczenia przesyłki przy składaniu zamówienia podając dokładny adres dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail).
 3. Koszty dostawy podane są w formularzu zamówienia. Dokonując zamówienia Klient akceptuje podany koszt dostawy, który jest doliczony do należności za zamawiany towar.
 4. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki niedające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę (firmę kurierską dostarczającą przesyłkę).

 

 • 8. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu zakupionego towaru
 1. Klient-Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta-Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient-Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy, lub pocztą elektroniczną na adres info@ceramikanowa.pl w formie skanu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi-Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi-Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta-Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient-Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient-Konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sprzedawcy tj. Ceramika Nowa Grzegorz Główczyński, Ul. Karkonoska 1A, 59-300 Lubin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient-Konsument odeśle rzecz przed upływem powyższego terminu.
 1. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi-Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 • 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym Ceramika Nowa mogą posiadać gwarancję producenta lub dystrybutora, o ile na dany towar została udzielona gwarancja. Co do zasady towary są fabrycznie nowe, z wyjątkiem towarów poprezentacyjnych, w przypadku których Sprzedawca wyraźnie informuje o tym w opisie towaru.
 2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Klientem jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Klientem nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów, jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie na adres sprzedawcy tj.

Ceramika Nowa Grzegorz Główczyński

Ul. Karkonoska 1A

59-300 Lubin

lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@ceramikanowa.pl

 1. W reklamacji Klient powinien podać: imię nazwisko (ewentualnie firmę) adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz sprecyzować żądanie.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 3. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ceramikanowa.pl Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klienta wykorzystywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także, za zgodą Klienta, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych Sprzedawcy. Dane teleadresowe sprzedawcy określone są w § 1 pkt. 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: ustawie o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, czy wstrzymania przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności   zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 3. Sprzedawca informuje klientów o istniejącej u niego polityce prywatności. Akceptacja polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zakupu w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Do umów sprzedaży zawartych w ramach Sklepu internetowego stosuje się prawo polskie i język polski. Ewentualne spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.